Innowacyjna produkcja nawozów

Innowacyjna technologia produkcji nawozów pozwala na wykorzystanie w tym celu odcieków ze składowisk. Wykorzystuje się w tym celu wodę zawierającą fosforany, zgromadzoną w specjalnych zbiorniku retencyjnym. Proces ten jest nie tylko przyjazny środowisku i ekologiczny, ale pozwala także przedsiębiorstwu go wykorzystującemu, na roczną produkcję 200 000 ton nawozów opartych na fosforanach.

Firma korzystająca z nowoczesnej technologii, oszczędza w produkcji kwas fosforowy oraz wodę. Cała innowacyjna technologia oparta jest na instalacji wykorzystywanej do produkcji nawozów. Sam transport odcieków prowadzony jest w specjalnie do tego przystosowanych autocysternach.

Podczas procesu produkcji, z odcieków wydobywane są fosforany, które zasilają nawozy, a oczyszczona woda poprzez odparowywanie w czystej postaci ulatuje do atmosfery. Zastosowanie tej technologii ma zbawienny wpływ dla ekosystemu. Można w ten sposób rekultywować zdegradowane biologicznie zbiorniki wodne.

To rozwiązanie, które niesie spore korzyści dla producentów nawozów oraz środowiska.

bricks-bits.com.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.