Przemysł – ogólne informacje

Przemysł to nic innego, jak dział produkcji, który umożliwia dostosowywanie do potrzeb ludzi przetwarzanych zasobów przyrody. Współczesny przemysł, niezależnie od dziedziny, wiąże się z ogromną specjalizacją produkcji, wykorzystaniem najnowocześniejszych maszyn oraz ścisłym podziałem pracy.

Najważniejsze funkcje przemysłu Przemysł jest obecnie czymś niezastąpionym i spełnia szereg funkcji, które umożliwiają nam nie tylko spełnianie podstawowych potrzeb, ale także życie na właściwym dla nas poziomie. Podstawową funkcją, jaka spełnia przemysł jest funkcja ekonomiczna.

Oznacza ona produkowanie różnorodnych dóbr na potrzeby wspólnego rynku, a także produkowanie niezbędnej energii. Poza tym funkcja ekonomiczna wiąże się z koniecznością wydobywania różnorodnych surowców mineralnych.

Poza tym mamy do czynienia z funkcją produkcyjną, czyli nie tylko pozyskiwaniem, ale także przetwarzaniem konkretnych produktów. Nie mniej ważna jest funkcja społeczna przemysłu, która polega na rozwoju techniki, zapewnieniu miejsc pracy, a przez to – godnych warunków życia.

Przemysł to także funkcja przestrzenna polegająca na przekształcaniu miast i wzroście procesu urbanizacji. Rodzaje współczesnych gałęzi przemysłu Do najważniejszych gałęzi przemysłu należy przemysł energetyczny.

Mamy tu także do czynienia z przemysłem metalurgicznym, elektromaszynowym, chemicznym, mineralnym, drzewnym i różnymi gałęziami przemysłu lekkiego. Nie bez znaczenia pozostaje przemysł spożywczy, czyli wszelkie rzeźnie, przetwórnie żywności, wytwórnie napojów i fabryki żywności.

bricks-bits.com.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.