Kim jest socjolog?

Socjologia to nauka zajmująca się funkcjonowaniem społeczeństwa oraz różnego rodzaju zmianami, jakie w tym społeczeństwie zachodzą. Kim tak właściwie jest więc socjolog? Warto się nad tym pytaniem zastanowić, tym bardziej, że kierunek socjologiczny co roku przyciąga wiele młodych osób, które to chcą związać swoją przyszłość właśnie z nauką o społeczeństwie, jak to często określa się socjologię właśnie. Trzeba więc sobie uświadomić, jaka jest tak w zasadzie rola socjologa i jakie cechy powinien posiadać dobry socjolog.

Dobrze też wiedzieć, czego tak właściwie studenci mogą dowiedzieć się na studiach socjologicznych, gdyż jak się okazuje socjologia dotyka wielu różnych obszarów naukowych, a zakres wiedzy socjologa jest naprawdę szeroki. Przede wszystkim trzeba jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, czym zajmuje się socjolog oraz jaka jest jego rola. Skoro socjologia jest nauką badającą funkcjonowanie społeczeństwa to zadaniem socjologa jest badanie procesów, jakie w tym społeczeństwie zachodzą.

Bardzo ważna jest obserwacja i analiza, ale też wskazywanie trendów czy nastrojów, jakie to panują w istniejących grupach społecznych. Dobry socjolog potrafi również zaproponować pewne rozwiązania, które mogą pomoc w naprawieniu relacji czy poradzeniu sobie z konfliktami, jakie to często są udziałem różnych grup społecznych. Socjologia zajmuje się jednak nie tylko pewnymi nieprawidłowościami wewnątrz grupy, bo socjologowie często badają też zainteresowania czy sposób organizacji danej grupy.

Czy warto zostać socjologiem?

Wiemy już, czym tak w zasadzie zajmuje się socjolog. Dużo łatwiej jest więc odpowiedzieć na pytanie, czy warto zostać socjologiem – zależy to w dużej mierze od naszych własnych zainteresowań. Nie ma jednak żadnych wątpliwości, że socjologia jest niezwykle ciekawa, tym bardziej, że obejmuje ona zagadnienia z wielu różnych obszarów naukowych, a co za tym idzie ma charakter interdyscyplinarny.

Dobry socjolog powinien więc posiadać szeroki zakres wiedzy z takich dyscyplin naukowych jak chociażby psychologia, komunikacja społeczna czy ekonomia. Do tego wszystkiego przygotowują studia socjologiczne, na których studenci spotykają się z takimi przedmiotami jak na przykład psychologia społeczna, socjotechnika, statystyka społeczna czy kultura wizualna. A czy są jakieś cechy, którymi powinien charakteryzować się socjolog? Z pewnością są takie predyspozycje, które znacząco ułatwią nam poruszanie się w dziedzinie socjologii.

Chodzi tutaj przede wszystkim o pewną ciekawość świata i zrozumienie tego, jak działają grupy społeczne oraz na czym polegają zmiany zachodzące w społeczeństwie. Bardzo istotna jest również obiektywność oraz bezstronność, które są niezwykle ważne w przypadku każdego przecież badacza. Socjolog niewątpliwie takim badaczem właśnie jest – po studiach wielu absolwentów trafia do różnego rodzaju ośrodków badania opinii publicznej czy badania rynku, choć oczywiście możliwe jest znalezienie zatrudnienia także w wielu innych branżach.

bricks-bits.com.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.