System Osłony Przeciwosuwiskowej

Osuwanie się terenu to poważne zagrożenie dla inwestycji budowlanej.

Zdarza się jednak, że nowe obiekty powstają właśnie na terenie osuwiskowym, co jest ryzykowne zarówno ze względu bezpieczeństwa użytkowników, jak i opłacalności inwestycji.

Aby zminimalizować zagrożenie, powstał w Polsce System Osłony Przeciwosuwiskowej.

Na czym to polega? Projekt ma charakter ogólnopaństwowy i skupia się wyznaczeniu wszystkich osuwisk oraz terenów, które są zagrożone masowymi ruchami ziemi na obszarze naszego kraju.

Ponadto planuje się stworzenie systemu monitorowania wybranych osuwisk – zarówno ich struktury głębokiej jak i powierzchniowej.

Ostatecznym celem projektu jest pomoc władzom lokalnym w rozwiązywaniu problemów związanych z ruchami masowymi.

Projekt ma zapobiec powstawaniu kolejnych elementów infrastruktury na terenach zagrożonych osuwaniem.

System Osłony Przeciwosuwiskowej jest prowadzony przez Ministerstwo Środowiska i przewiduje się, że będzie miał on pozytywny wpływ na gospodarkę i finanse państwa.

bricks-bits.com.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.