Zjawiska naturalne i antropogeniczne

Geologia inżynierska prowadzi badania zarówno w zakresie zjawisk naturalnych, jak i antropogenicznych. Czym różnią się oba typy? To proste: zjawiska naturalne są wytworem przyrody i przebiegają bez udziału człowieka, choć zdarza się, że ulegają pewnym wpływom cywilizacyjnym.

Tymczasem zjawiska antropogeniczne to procesy, które są efektem działania człowieka. Jedne i drugie mają duży wpływ na powstawania nowej infrastruktury.

Wśród zjawiska naturalnych możemy wymienić np. ruchy geodynamiczne, czyli osuwanie się ziemi, jej zapadanie a nawet trzęsienia ziemi.

Jeśli chcemy postawić nowy budynek, most lub wykuć tunel, musimy wcześniej wiedzieć, jak duże jest ryzyko występowania takich zjawisk na terenie, który chcemy zagospodarować. To samo dotyczy wodnej charakterystyki terenu.

To również zjawisko naturalne, które może mieć duży wpływ na naszą inwestycję – np. stwarzając ryzyko podtopień.

Natomiast wśród procesów antropogenicznych możemy wymienić składowanie odpadów produkcyjnych lub emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Geologia inżynierska może pomóc w wyznaczeniu optymalnego miejsca pod składowisko odpadów lub podziemny magazyn CO2.

bricks-bits.com.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.