Bezrobocie – z czego wynika? Jak z nim walczyć?

Społeczeństwo zmaga się z wieloma różnego rodzaju problemami, które w mniejszym czy większym stopniu mogą dotknąć każdego z nas. Niewątpliwie jednym z największych wyzwań dla współczesnego społeczeństwa jest bezrobocie. Czym tak w zasadzie jest i z czego wynika? Jak z nim walczyć? Bezrobocie to nic innego jak zjawisko społeczne, które przejawia się tym, iż pewna grupa osób, które mogą i chcą podjąć pracę, nie może znaleźć zatrudnienia. Podłoża tego zjawiska mogą mieć bardzo różny charakter – bezrobocie jest zjawiskiem bardzo złożonym, a jego przyczyny i skutki wiążą się z aspektami ekonomicznymi, społecznymi czy psychologicznymi. Znamy już ogólną definicję bezrobocia – należy też wiedzieć, że wyróżnia się kilka rodzajów bezrobocia, przede wszystkim ze względu na jego przyczyny czy długość trwania zjawiska.

I tak, będzie to na przykład:

  • bezrobocie frykcyjne – występuje wtedy, gdy na rynku jest po prostu za mało miejsc pracy, choć z reguły taka sytuacja trwa dość krótki i jest okresem przejściowym,
  • bezrobocie strukturalne – występuje wtedy, gdy kandydaci do pracy nie mają wystarczających kompetencji bądź wykształcenia, aby zostać zatrudnionym, a co za tym idzie ten rodzaj bezrobocia jest nieco trudniejsze do zniwelowania,
  • bezrobocie sezonowe – występuje przede wszystkim w tym branżach, które to są w jakimś stopniu podatne na różnego rodzaju zmiany sezonowe, a więc chodzi tutaj na przykład o różne prace wakacyjne.

Jakie mogą być przyczyny bezrobocia?

Jedną z najczęstszych przyczyn bezrobocia jest niewątpliwie niski poziom wykształcenia wśród części społeczeństwa – w takim wypadku spora grupa osób nie posiada po prostu odpowiednich kompetencji, aby podjąć zatrudnienie. Na wysoką stopę bezrobocia mogą wpływać jednak również inne czynniki, w tym na przykład szybki rozwój nowych technologii, który sprawia, że pojawia się tak zwane bezrobocie technologiczne. To sytuacja, w której pracownicy nie mogą pracować, gdyż nie posiadają wystarczających umiejętności technicznych. Ale te czynniki mogą mieć też zupełnie inny charakter – dużemu bezrobociu sprzyjają też na przykład wysokie zasiłki dla bezrobotnych, które wcale nie zachęcają do podjęcia pracy czy wysokie podatki, które to w dużym stopniu ograniczają pracodawców.

A jakie mogą być skutki bezrobocia? Wśród tych negatywnych z pewnością należy wspomnieć o spadku poziomu produkcji, ale nie tylko. Bezrobocie może też bowiem mieć skutki psychologiczne – chodzi tutaj przede wszystkim o stres, depresję czy obniżenie samooceny. To również często poczucie wykluczenia ze społeczeństwa, bieda czy emigracja zarobkowa. W jaki sposób unikać więc bezrobocia? Z pewnością należy wykazać się chęciami i wykorzystać czas na bezrobociu, aby zyskać nowe umiejętności i doświadczenia, które mogą pomóc nam zdobyć pracę. Bardzo ważne jest również szukanie pracy w odpowiednich miejscach czy wreszcie wyróżnienie się na tle innych kandydatów, w czym może pomóc nowoczesne CV czy przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej.

bricks-bits.com.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.