Innowacja procesowa

Innowacja procesowa, inaczej nazywana technologiczną, to wprowadzenie nowych metod produkcji i dostarczania lub znaczące ulepszenie dotychczas stosowanych metod. Innowacja ta może polegać na wprowadzeniu nowej technologii produkcyjnej, automatyzacji dotychczasowej linii produkcyjnej, komputeryzacji systemów kontroli jakości, zmiany organizacji produkcji lub zmiany organizacji logistyki.

Ulepszenie procesów w przedsiębiorstwie, może odbywać się także poprzez zdobycie nowej wiedzy i kwalifikacji przez personel zarządzający produkcją i zajmujący się dostarczeniem towarów. Innowacja procesowa może przyczynić się do zmniejszenia jednostkowych kosztów produkcji i dostaw, podniesienia jakości oferowanych produktów i usług.

Może też doprowadzić do wytworzenia nowego produktu lub znaczącego udoskonalenia obecnie produkowanego asortymentu. Niewielkie zmiany i ulepszenia w procesach produkcyjnych i logistycznych oraz wzrost zdolności produkcyjnych i usługowych, spowodowane wprowadzeniem systemów produkcyjnych i logistycznych, zbliżonych do posiadanych aktualnie przez przedsiębiorstwo, nie są zaliczane do innowacji procesowych.

bricks-bits.com.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.