Spółki zbrojeniowe wspierają weteranów wojennych

Wiele osób, które niegdyś brały udział w starciach zbrojnych, ucierpiało na służbie i dziś potrzebuje pomocy.

W Polsce obecnie wszystkim tym, którzy wrócili z zagranicznych misji, doznawszy uszczerbków na zdrowiu, zapewnia się pomoc psychologiczną oraz właściwie zaplanowaną rehabilitację, mające przywrócić im utraconą sprawność lub pozwolić normalnie funkcjonować.

Działania na rzecz weteranów często przeprowadzają też spółki zbrojeniowe, takie jak na przykład Polski Holding Obronny.

Firmy, odpowiedzialne za obronność Polski wspierają nie tylko poszkodowanych, którzy wiernie służyli krajowi, ale również ich rodziny, dostarczając chociażby niezbędny sprzęt.

Za sprawą dotacji, przekazywanej przez poszczególne spółki, można sfinansować wiele przedsięwzięć rekreacyjnych oraz zdrowotnych.

Otrzymane pieniądze można wykorzystać na leczenie wielu osób.

Dzięki inicjatywie różnych spółek zbrojeniowych potrzebujący otrzymują zdecydowanie większą pomoc.

Ich działania nie pozostają oczywiście niezauważone – tak na przykład Polski Holding Obronny otrzymał za swe zasługi statuetkę „Dumny Weteran”.

bricks-bits.com.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.