Uwaga na podtopienia

Zanim obiekt budowlany zacznie powstawać, konieczne jest przeprowadzenie wnikliwych badań w zakresie geologii inżynierskiej. Jest to tak ważne z powodu licznych zagrożeń, które niosą ze sobą zjawiska geologiczne.

Jednym z ważniejszych są właściwości wodne terenu. Co to oznacza? Mowa przede wszystkich o właściwościach wód podziemnych oraz charakterystyce poziomów wodonośnych.

Dzięki takim danym możliwe jest określenie terenów, które są szczególnie narażone na podtopienia. Wnikliwie przeprowadzone badania pozwalają więc odpowiedzieć na pytanie, czy tworzenie konstrukcji w danym miejscu ma sens, a jeśli tak – to jak dużej jest ryzyko ewentualnych podtopień.

Ryzyko zalania konstrukcji wodą jest związane także z jakością wałów przeciwpowodziowych – nawet niewielkie przekroczenie normalnego poziomu wód może zaowocować podtopieniem, gdy wały są słabe. Dlatego firmy zajmujące się badaniami geologicznymi często oceniają również stan wałów, w celu dokładniejszego określenia ryzyka.

bricks-bits.com.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.