Gięcie blach na zamówienie

W obecnej technologii gięcie blachy odbywa się w profesjonalnych maszynach, tak zwanych giętarkach kształtowych. Układa się w nich blachę, obciąża prasą i formuje w wymagany kształt.

Podczas procesu gięcia można uzyskać tylko pojedyncze krzywizny. Wszelkie dodatkowe procesy, takie jak utworzenie grawerunku, należy wykonać przed gięciem, gdy mamy do czynienia jeszcze z prostym arkuszem i kiedy dzięki temu jest to znacznie prostsze.

Specyfikacja zamówienia w wypadku gięcia blach Aby zamówione gięcie blachy było wykonane zgodnie z wymogami, musi być przeprowadzone w sposób niezwykle precyzyjny. W przypadku każdego zamówienia firma je składająca przedstawia dokładną specyfikację, według której ma być wykonane gięcie blachy.

Tylko wtedy uzyskane elementy będą mogły być wykorzystywane w konstrukcjach, do których zostały przeznaczone. W większości przypadków wprowadzenie zmian w krzywiznach jest bardzo trudne, o ile w ogóle możliwe (jest to ściśle zależne od grubości blachy).

Proces gięcia blach Gięcie blachy to wypadkowa dwóch czynników: odpowiedniego zaprogramowania maszyny oraz jej precyzji. Jakiekolwiek odchylenie od oczekiwanych norm może spowodować ogromne zmiany w produkcie końcowym, a tym samym sprawić, że nie będzie on spełniał wymagań.

Liczy się tu nie tylko sam kształt blachy. Zła praca maszyny może doprowadzić nawet to naruszenia jej struktury, a tym samym uczynić ją bardziej podatną na kruszenie i różnego typu korozje.

Jasnym jest, że zarówno materiał niedopasowany (niezgodny ze specyfikacją), jak i słabej jakości, jest nie do przyjęcia.

bricks-bits.com.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.