Upoważnienie do wiercenia

Aby wykonywać prace wiertnicze trzeba zdobyć odpowiednie upoważnienie. W naszym kraju tego typu zadania mogą wykonywać osoby, które ukończyły kurs wiertacza oraz zdobyły upoważnienia do obsługi wiertnic.

Dotyczy to głównych prac wiertniczych. Nieco inaczej wyglądają przepisy dotyczące prowadzenia prac pomocniczych.

Tutaj najczęściej brać udział mogą również inne osoby należące do danego działu wiertniczego. Mowa o takich pracach pomocniczych, jak instalacja i demontaż aparatów wiertniczych, transport urządzeń, instalacja dodatkowego osprzętowania czy konserwacja urządzeń wiertniczych.

Dokładne zapisy mogą się zmienić w zależności od rodzaju stanowiska, stosowanych urządzeń czy wykonywanego zadania. Przepisami obwarowana jest również procedura wykonywania wierceń.

Procedura określa funkcje dozoru, przypisuje konkretne działania osobom na danym stanowisku i z odpowiednimi uprawieniami. Przykładowo, lokalizację, kąty i długość oraz szerokość to parametry, które obsłudze wiertnicy musi podać osoba dozoru danej zmiany.

bricks-bits.com.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.