Tkanina, co to takiego

Zastanówmy się teraz szerzej nad pojęciem tkaniny. Cóż to takiego jest? Zgodnie z definicją, podstawowym wyrobem włókienniczym jest tkanina.

Jest to produkt, którego powstanie jest możliwe dzięki użyciu odpowiedniego surowca, który w procesie tkania odbywającym się na krośnie, umożliwia powstanie właśnie tkaniny, będącej wyrobem płaskim. Tkanina powstaje ze splatania się dwóch nitek, oczywiście w wielokrotnym układzie, tak zwanej osnowy i wątku.

Osnowa przebiegająca wzdłuż natomiast wątek w poprzek całej tkaniny, przeplatając się ze sobą, tworzą tak zwany splot. Ze względu na rodzaj użytego w procesie tkania surowca, tkaniny możemy podzielić na sztuczne oraz te naturalne.

Do pierwszej grupy zaliczymy wszystkie te, których powstanie jest możliwe dzięki działalności człowieka, będące wynikiem pracy chemików. Oczywiście do ich powstania mogą być wykorzystywane związki chemiczne znajdujące się w przyrodzie nasz otaczającej, jak na przykład celuloza pozyskiwana z drzewa, lub też takie, które zostały otrzymane tylko i wyłącznie dzięki procesom syntezy chemicznej.

bricks-bits.com.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.