Surowiec

Materiał przeznaczony do dalszej obróbki nosi nazwę surowca. Pochodzi z przemysłu wydobywczego, leśnictwa, rolnictwa albo otrzymuje się je w wyniku procesu przeróbki odpadów.

Wyróżniamy kilka szczególnych rodzajów surowców w Polsce. Surowce energetyczne jakie mamy na terenie naszego kraju to: węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, drewno w procesie spalania, które zamieniane jest na energię pary lub elektryczność oraz uran, który jest wykorzystywany w elektrowniach atomowych.

Do surowców wtórnych zalicza się odpady produkcyjne a także produkty zużyte, które nadają się do ponownej przeróbki. Surowce nieodnawialne to takie, których odnowienie w naturalnym procesie jest niemożliwe, albo trwa bardzo długo.

Są nimi między innymi: ropa naftowa, węgiel brunatny i kamienny a także rudy uranu. Do odnawialnych surowców, czyli takich gdzie ich odnowienie jest bieżące bądź nie trwa długo zaliczamy: powietrze, wodę oraz wszelkie odnawialne źródła energii, czyli wiatr, opady, pływy morskie, promieniowanie słoneczne, fale morskie czy geotermia.

bricks-bits.com.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.