Problemy młodzieży ze wsi

W dzisiejszych czasach bardzo dużo uwagi poświęca się równości szans młodych ludzi.

Mimo tego nierówności społeczne wciąż są w naszym kraju bardzo widoczne, a start w dorosłe życie zależy w dużej mierze od miejsca urodzenia i pozycji rodziców.

Dobry początek najtrudniej zapewnić młodzieży mieszkającej w małych miastach i na wsiach.

Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim osoby mieszkające w tych obszarach kraju nie mają dostępu do tak szerokiej oferty edukacyjnej, jak młodzież żyjąca w miastach.

Na wsi o wiele trudniej o dobrego nauczyciela języka obcego – szczególnie języka mniej popularnego niż angielski i niemiecki.

Nastolatkom ze wsi trudniej rozwijać także własne zainteresowania i pasje – nie mają bowiem dostępu do różnego rodzaju miejsc, w których mogą się realizować.

To z kolei powoduje, że młodzież często ucieka w alkohol i inne używki.

Niezbędna szata celebransa - ornat mszalny to symbol ofiary krzyżowej Chrystusa

Szara codzienność oraz brak wiary w lepszą przyszłość, sprawia, iż młodzi ludzie tracą motywację do działania i rozwoju osobistego.

Z tego powodu tak ważnym jest, aby „równość szans” nie była tylko pustym hasłem.

bricks-bits.com.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.