Polski węgiel

Jednym z najbardziej znanym surowcem wydobywanym w Polsce jest węgiel. Mamy obfite złoża węgla brunatnego i kamiennego. Ten pierwszy jest używany jest w zasadzie tylko na rynkach rodzimych, ponieważ ze względu na swoją wilgotność jest trudny w transporcie i rozładunku.

W czasie dalekiej drogi często zbija się w jedną bryłę. Podczas mrozów zamarza i jest wtedy prawie niemożliwe go wyładować. Najczęściej miejsca gdzie ma być spalany stawia się blisko wydobycia.

Węgiel kamienny jest powszechnie stosowany jako paliwo. Jest źródłem energii nieodnawialnym. Jeszcze w 2008 roku był surowcem strategicznym, bo zaspokajał sześćdziesiąt procent zapotrzebowania energetycznego naszego kraju.

Przez ostatnie lata więcej tej kopaliny poszło na eksport, niż zostało zużyte rodzimie. Nie mniej jednak wydobycie spada z roku na rok. Jego spalanie powoduje emisję dwutlenku siarki, tlenku węgla, tlenków azotu, pyłków, metali ciężkich takich jak kadm, rtęć czy ołów.

Jest ono niezdrowe dla człowieka i środowiska.

bricks-bits.com.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.