Jak wygląda pierwszy etap oczyszczania ścieków?

Oczyszczanie ścieków to złożony proces, który przebiega w kilku etapach. Za pierwszy z nich, etap wstępny, czyli tak zwane oczyszczanie pierwszego stopnia, uznaje się zwykle oczyszczanie mechaniczne. Celem tego zabiegu jest usunięcie pływających ciał stałych oraz grubych zawiesin, zarówno mineralnych, jak i organicznych, ze ścieków. Jak przebiega taki proces? W oczyszczaniu mechanicznym wykorzystuje się rozdrabnianie, sedymentację, flotację i cedzenie ścieków. Materiały odpadowe poddawane są także wypienianiu i odwirowaniu. Aby dokonanie powyższych zabiegów było możliwe, wykorzystuje się specjalistyczne urządzenia.

Bardzo ważne wśród nich są kraty i sita, które pozwalają na usunięcie największych zanieczyszczeń. Piaskowniki, jak sama nazwa wskazuje, mają za zadanie usuwanie piasku. W oczyszczaniu mechanicznym wykorzystywane są również osadniki oraz flotatory. Wiele osób może zastanawiać się nad tym, dlaczego oczyszczanie mechaniczne nie może samo w sobie stanowić zakończonego procesu oczyszczania. Okazuje się jednak, że stopień, w jakim oczyszczane są ścieki w oczyszczalniach mechanicznych, nie jest wystarczająco bezpieczny dla środowiska. Wyjątek od tej reguły stanowią jednak przydomowe oczyszczalnie, które współpracują z drenażem rozsączającym.

bricks-bits.com.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.